În data de 9 februarie 2021, în sala de ședințe a Instituției Prefectului – Județul Călărași, a avut loc evaluarea activității desfășurate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Călărași, în anul 2020.
Obiectivul fundamental al activității CJSU Călărași a constat în asigurarea, în mod unitar și profesionist, a apărării vieții și sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale, pe timpul producerii situațiilor de urgență, pe teritoriul județului nostru.
În scopul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență produse pe teritoriul județului și îndeplinirii altor atribuții, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Călărași s-a întrunit în perioada analizată, în 56 de ședințe ordinare și extraordinare, și s-au adoptat și aprobat 98 de hotărâri. De asemenea, au fost emise un număr de 34 de ordine ale preşedintelui CJSU Călăraşi.
Ţinând cont de specificul regional şi climatic, tipurile de risc care s-au manifestat pe teritoriul judeţului Călăraşi în decursul anului 2020 şi care au generat situaţii de urgenţă, sunt următoarele: riscuri naturale: inundaţii, fenomene hidro-meteo periculoase (ploi şi ninsori abundente, furtuni puternice – tornade, variaţii de temperatură – îngheţ-dezgheţ); riscuri tehnologice: muniţie rămasă neexplodată; riscuri de incendiu: – incendii; riscuri biologice: – epidemii/epizootii.
Anul 2020 a fost un an atipic, caracterizat de manifestarea la nivel global a pandemiei generate de virusul SARS-COV 2, şi astfel acţiunile, misiunile şi măsurile au fost preponderent îndreptate către combaterea acesteia.
Măsurile întreprinse, precum şi coordonarea eficientă a intervenţiilor au făcut posibilă reducerea consecinţelor situaţiilor de urgenţă înregistrate.
Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, în majoritatea situaţiilor, autorităţile publice au acţionat preventiv şi eficient prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă, fapt ce atestă capacitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi de a duce la îndeplinire sarcinile şi obiectivele propuse.
Prefectul judeţului, Marian Stoica, a mulțumit tuturor membrilor CJSU Călăraşi pentru modul în care s-au dedicat obiectivelor acestei entități, contribuind solid și profesionist la luarea tuturor deciziilor, riscând la fiecare intervenție în teren și sacrificând de cele mai multe ori timpul personal și relația cu familia.
De asemenea, a remarcat echilibrul și profesionalismul de care întreaga echipă a dat dovadă, exemplificând o bună parte dintre rezultatele deosebite obținute în lupta cu virusul SARS-CoV-2, și alte situații de urgență – rezultate care au generat siguranță și încredere în rândul cetățenilor și comunităților din care fac parte.