În contextul actual în care mai multe zone din țară sunt afectate de inundații, viituri sau alunecări de teren, Compania Națională de Investiții (CNI), instituție din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, vine în spijinul autorităților locale în vederea remedierii efectelor produse de aceste fenomene.

Prin subprogramul lucrări în primă urgență, CNI poate finanța în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de inundații, alunecări de teren, prăbușiri de teren lucrări privind expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrări de reconstrucție a imobilelor afectate de inundații, proiectare și execuția lucrărilor care constau în consolidarea sau repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale  etc.

Autoritățile locale pot depune solicitări după modelul prezent pe site-ul Companiei Naționale de Investiții, www.cni.ro, secțiunea Proiecte/Documente Utile însoțite de următoarele documente: solicitarea beneficiarului pentru realizarea investiției în cadrul subprogramului care să sublinieze necesitatea și oportunitatea invesțitiei;

fotografii ale amplasamentului; persoană de contact (nume, prenume, funcție, număr de telefon); extrasul de carte funciară actualizat; procesul verbal privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform Ordinului nr. 459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.