Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever asigură accesul copiilor cu dizabilități psihomotorii severe, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație, recuperare și pregătire pentru (re)integrare în familie și comunitate. Specialiștii centrului urmăresc socializarea beneficiarilor și obţinerea celui mai înalt grad de autonomie posibil, ținând cont de problematica individuală, valorificând la maxim potențialul individual, în vederea compensării deficiențelor existente.

 

 

Pe parcursul anului trecut, la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever, numărul total de rezidenţi a fost de 47, dintre care 17 adulţi şi 20 copii. Toţi rezidenții prezintă tulburări severe sau profunde de dezvoltare neuropsihică şi/sau motorie, fiind încadraţi în gradul de handicap I grav. Astfel, la data de 1 ianuarie 2018 erau înregistrate 44 de persoane. Numărul de intrări în 2018 a fost de trei beneficiari (unul din familie, unul prin transfer de la Centrul Maternal Călăraşi şi unul prin sistarea măsurii de protecţie la asistent maternal); numărul de ieşiri în 2018 a fost 0.

La data de 31 decembrie 2018 existau 47 de beneficiari, dintre care 17 tineri (11 băieţi şi şase fete) şi 30 de copii (21 de băieţi şi nouă fete).

Din numărul total al beneficiarilor, şapte sunt incluşi în programele de recuperare kinetoterapeutică, psihologică, logopedică şi educaţională, în cadrul Centrului de Recuperare de Zi, şi cinci în programul terapiilor specifice, în cadrul Compartimentului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu tulburări de spectru autist. Anul trecut, s-a realizat primirea nou-intraţilor în centru şi integrarea lor la modul. Au fost consultaţi şi diagnosticaţi noii rezidenţi de către medicii specialişti, stabilindu-se tratamentul de întreţinere pentru aceştia. S-au administrat curent tratamentele de întreţinere pentru afecţiunile cronice neuropsihice şi periodic, tratamentele pentru afecţiuni acute diverse (în special respiratorii şi digestive) sau pentru cele cronice acutizate. S-au efectuat examinări medicale în ambulatoriu de specialitate (psihiatrie pediatrică, chirurgie, ORL, dermatologie).

 

20 de beneficiari au menţinut legături cu familia

 

Pe parcursul anului 2018, s-au efectuat analizele medicale periodice obligatorii, atât pentru personal, cât şi pentru rezidenţi. Un număr de zece copii au prezentat afecţiuni medicale mai grave, supraadăugate patologiei cunoscute, care nu au putut fi tratate în centru, fiind necesară spitalizarea lor în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi sau în spitale din Bucureşti („Obregia”, „Marie Curie”, „Parhon”, „Dr. Nicolae Robănescu”).

Un număr de 20 de beneficiari au menţinut legături cu familia şi/sau cu alte persoane importante: 17 vizitaţi de membri ai familiei, doi vizitaţi de alte persoane importante şi unul vizitat şi de familie şi de alte persoane importante, iar doi rezidenţi au fost învoiţi în fosta familie de plasament, conform aprobărilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi.

De-a lungul anului 2018, Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever a desfășurat mai multe activităţi. Astfel, au fost continuate programele de formare şi dezvoltare ale autonomiei personale. Au fost asigurate tratamentele medicale şi terapiile individualizate realizate de către specialişti. S-a asigurat educaţia formală pentru 13 rezidenţi, prin: frecventarea formelor de învăţământ de masă (un copil) şi învățământ special de masă (zece copii), învăţământ la domiciliu (un copil) şi învățământ profesional de masă (un copil). Au fost asigurate rechizitele şcolare, au beneficiat de sprijin în efectuarea temelor, s-a urmărit stimularea cognitivă adaptată nevoilor lor.

Au fost realizate activităţi recreative şi de socializare, în funcţie de tipul dizabilităţii şi gradul de handicap, doar 14 beneficiari putând fi implicaţi în vizite şi plimbări în comunitate, ceilalţi prezintând probleme grave de sănătate, ce fac imposibilă includerea lor în grupuri organizate în comunitate.

A fost continuat parteneriatul cu Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru copii „Dr. Nicolae Robănescu” din Bucureşti, în cadrul căruia doi copii cu dizabilităţi neuropsihomotorii beneficiază de investigaţii periodice şi tratament recuperator în regim de spitalizări succesive (fără însoţitori), conform unor programări prealabile. Toate serviciile destinate copilului cu handicap accentuează rolul implicării familiei naturale/substitutive în recuperarea, integrarea socială și educațională, precum și o înțelegere mai bună a nevoilor copiilor cu dizabilități. Prin mediatizarea activităților desfășurate se urmărește conștientizarea comunității asupra problematicii copiilor cu handicap și a familiilor acestora, precum și a importanței integrării lor sociale.