Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a semnat 14 contracte de finanţare pentru modernizarea infrastructurii educaţionale, creşterea calităţii vieţii şi dezvoltarea activităţii unor întreprinderi mici şi mijlocii.
Proiectele, în valoare totală de 91.506.242,21 de lei, vor fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), şi au ca beneficiari atât unităţi administrativ-teritoriale, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii.
Astfel, municipiul Piteşti va primi, pentru realizarea unui parc în Lunca Argeşului 3, 19.081.866,99 de lei.
Municipiul Suceava, pentru consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară, va primi 5.008.541,23 de lei.
Oraşul Balş (judeţul Olt) va primi 13.542.176,19 lei pentru construirea unui centru multifuncţional, îmbunătăţirea spaţiului public şi amenajarea zonei de agrement Balta Gării.
Municipiul Ploieşti, pentru reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic „Sf. Andrei”, va primi suma de 7.203.123,86 de lei.
Localitatea Eforie Nord va primi suma de 9.665.915,11 lei pentru reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale nr. 1.
Oraşul Rovinari (judeţul Gorj), pentru construirea unui bloc de locuinţe şi amenajarea zonei aferente, va primi 9.586.989,45 de lei.
Comuna Valea Argovei (judeţul Călăraşi) va primi 9.665.915,11 lei pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Şcolii Gimnaziale nr. 1.Comuna Valea Argovei din județul Călărași va beneficia de finanțare Regio pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corp Anexa C2) și dotare Școala Gimnazială nr.1 – Comuna Valea Argovei (Corp A și Corp B) – Județul Călărași”, prin intermediul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectivul specific 10.1.B – „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, Operațiunea B – „Învățământ obligatoriu”. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ, în vederea creșterii performanțelor elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin reabilitarea a trei săli de clasă și a două laboratoare complet utilate corpul de școală existent, ce va deservi peste 200 elevi din Valea Argovei. Corpul de școală va fi extins până la o suprafață de 677,50 mp, cu încăperi noi având funcțiuni de grupuri sanitare, cameră lapte/corn, birou director, cameră muncitori, centrală termică și magazie. La finalul proiectului este proiectată scăderea ratei de abandon școlar în localitate, reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii sub 10% și creșterea ratei de absolvire în vederea integrării pe piața muncii și diminuării ulterioare a indicelui sărăciei (IDUL). Proiectul, cu o durată de implementare de 91 de luni în perioada 1 martie 2016 – 30 septembrie 2023, are o valoare totală a bugetului de aproape cinci milioane de lei, din care 3,9 milioane lei reprezintă contribuția FEDR.
Municipiul Buzău, pentru reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncţionale Piaţa Daciei şi conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană integrată va putea cheltui 18.852.329,66 de lei.
Alte şase contracte de finanţare au ca principal obiectiv promovarea spiritului antreprenorial, prin extinderea şi diversificarea activităţii unor firme, precum şi pentru achiziţia de aparate şi echipamente performante.