Primăria Comunei Vlad Ţepeş, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş, organizează conferința de lansare a proiectului ”PROCOMUNITATE – Intervenții integrate la nivelul comunității marginalizate Vlad Țepeș, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială”, POCU/20/4/2/102686.

Evenimentul va avea loc VINERI, 15.12.2017 între orele 15:00 – 17:00, în cadrul Căminului Cultural Vlad Țepeș, situat în strada Mihail Sadoveanu, nr. 2, Comuna Vlad Țepeș, Județul Călărași.

Grupul țintă al proiectului este compus din 560 persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție.

Axa prioritară a proiectului este Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”. Obiectivul Specific: ”Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Ţepeş, judeţul Călăraşi, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială, inserţia pe piaţa muncii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Proiectul ”Procomunitate” are mai multe direcții/domenii în care se vor implementa activitățile propuse: educație, antreprenoriat, orientare, informare și consiliere profesională, asistență juridică, servicii socio-medicale, reabilitare locuințe.

Evenimentul de lansare a proiectului reprezintă o bună ocazie de informare a tuturor participanților dar, mai ales, a cetăţenilor comunității Vlad Ţepeş, cu privire la oportunitățile oferite de și prin ”Procomunitate”.

Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional de Capital Uman 2014-2020.

 

CONSTANTIN MIHALACHE

Primar

 

Contact:
Niculae Costin,

Manager Proiect

Telefon / Fax: 0723 611 637

E-mail: procomunitatevladtepes@gmail.com