În data de 12 mai 2018, la Călăraşi va avea loc ediţia a cincea a Concursului Interdisciplinar în Limba Engleză pentru elevii de gimnaziu „English Club – Junior”.

Competiţia şcolară se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar (clasele V – VIII) care studiază limba engleză cel puţin două ore pe săptămână. Etapa judeţeană a concursului se organizează pe baza Acordurilor de colaborare dintre Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi şi Şcoala Gimnazială „Carol I”  şi Casa Corpului Didactic din Călăraşi. Competiţia se va desfăşura în cadrul Şcolii Gimnaziale „Carol I”.

Concursul este o competiţie pe echipe, stimulând comunicarea, colaborarea şi relaţiile de prietenie dintre participanţi. Acesta vizează abilităţile de cooperare şi comunicare, dar şi valorificarea potenţialului creativ al copiilor.

 

În perioada 16 aprilie – 10 mai se desfăşoară înscrierea, centralizarea datelor şi pregătirea concursului

 

Competiţia îşi propune formarea unei atitudini tolerante, bazată pe respect reciproc şi pe deschidere către interculturalitate şi multilingvism, în rândul elevilor şi al cadrelor didactice, al comunităţii în general. În perioada 16 aprilie – 10 mai 2018 au loc înscrierea, centralizarea datelor şi pregătirea competiţie (se trimit listele cu elevii care îndeplinesc condiţiile de participare la acest concurs, fiecare şcoală poate trimite maxim patru echipaje). Listele se trimit pe adresele: mihaelaradu_mr@yahoo.com; gimnaziulcarol@yahoo.com.

 

Concursul interdisciplinar cuprinde trei secţiuni

 

Competiţia interdisciplinară se desfăşoară în echipe de câte patru elevi cu aptitudini diferite, constând într-o probă scrisă compusă din două secțiuni (I și II), cu durata totală de 120 de minute, urmată de o probă orală (secțiunea III) cu durata de trei – patru minute pentru fiecare echipă, proba orală fiind corelată tematic cu secțiunea a doua a probei scrise. Astfel, cele trei secţiuni sunt: „General Knowledge Questions” (30 de întrebări cu conţinut interdisciplinar); „Writing and Drawing Your Ideas” (echipajul scrie un eseu şi creează un poster reprezentativ pentru tema dată); „Supporting Your Ideas” (prezentarea desenului în faţa unei comisii).

Acest concurs îi învaţă pe elevi să gândească în limba engleză. În cadrul secţiunii de cultură generală, întrebările sunt în limba engleză, dar esenţa lor este de cultură generală. Întrebările, prin modul de formulare, conţin exerciţii de gramatică şi lexic, dar şi exerciţii din domeniile ştiinţe, istorie, geografie şi matematică, în concordanţă cu programa şcolară pentru fiecare dintre aceste discipline. Secţiunea de creaţie presupune exprimarea aceleiaşi idei atât în scris, cât şi prin desen.

 

Premii acordate la finalul competiţiei

 

Concursul răspunde unor cerinţe resimţite în şcoală, cum sunt: reflectarea în evaluare a abilităţilor de transfer şi de creativitate ale elevilor; încurajarea manifestărilor elevilor într-un spectru de inteligenţe larg (H. Gardner) – logico – matematic, lingvistic, spaţial, interpersonal, intra-personal, chinestezic; extinderea gamei de produse ale învăţării, adecvate profilului intelectual al fiecărui elev.

Comisia de corectare şi evaluare este formată din profesori de limba engleză selectaţi de inspectorul de specialitate, respectiv de preşedintele de concurs. La fiecare clasă se va acorda Cupa „English Club- Junior” echipajului cu cel mai mare punctaj. Se acordă Premiile I, II, III, mențiune, în ordinea descrescătoare a punctajelor. În cazul punctajelor finale egale, departajarea se face în funcţie de punctajele obţinute la Secţiunea II. Dacă egalitatea se menţine, vor fi acordate premii de acelaşi fel. Comisia de concurs acordă diplome profesorilor coordonatori şi adeverinţe profesorilor asistenţi, precum şi profesorilor implicaţi în acest proiect.