Secretariatul Convenției Basel prin Grupul de Lucru pentru Parteneriatul pe deșeurile din plastic organizează concursul ,,Photo contest”.

Concursul are ca scop conștientizarea publicului larg cu privire la deșeurile din plastic, găsirea unor soluții viabile și evaluarea progresului colectiv până în prezent, precum și provocări și oportunități viitoare.

În contextul actual al pandemiei de COVID-19 este absolut necesară conștientizarea creșterii numărului de deșeuri medicale care pot fi gestionate doar printr-un sistem de management adecvat al deșeurilor.

Secțiunile care intră în concurs sunt următoarele: „Să ieșim afară” – Plasticul și natura; Deșeuri din plastic, impactul asupra sănătății și mediului de viață; Microplasticul: micuț dar răspândit în toate mediile de viață; „Să utilizăm” – deșeurile din plastic, resursă economică; „Hai să facem” – soluții pentru evidențierea utilizării de produse de unică folosință din plastic; „Hai să reparăm” – tehnologii alternative noi și inovații în domeniul deșeurilor de plastic.

Secretariatul Convenției va selecta trei câștigători din trei segmente diferite: un adult amator, un adult profesionist și un copil.

Din juriu va face parte și Sara Hilton, fotograf profesionist în cadrul National Geographic.

Fotografiile câștigătoare vor fi publicate în Calendarul Convenției Basel și de asemenea, expuse în cadrul întâlnirilor Conferinței Părților, la sediul UNEP, Nairobi, Kenya.

Termenul limită impus de Secretariat pentru primirea propunerilor este 30 septembrie.

Informații suplimentare sunt disponibile accesând următoarele link-uri:

http://basel.int/Default.aspx?tabid=8348

https://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/PlasticWastepARTNERSHIP/pHOTOCOMPE

TITION/sUBMISSIONFORM/TABID/8349/dEFAULT.ASPX