Concursul interjudeţean de geografie „Terra- de la poveste la realitate” se desfăşoară şi în acest an. Acesta a ajuns la ediţia a şasea şi este adresat elevilor din clasele V-VII, judeţele participante fiind: Călăraşi, Argeş, Braşov, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. 

 

La concurs se pot înscrie elevii din învăţământul de stat, particular şi confesional, înscrişi în clasele V-VII. Participarea la concurs pe disciplină este opţională şi individuală. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a V-a, a VI-a, a VII-a. Elevii, indiferent de anul de studiu, pot participa numai la concursul organizat la nivelul clasei lor. La toate etapele se va  susţine doar proba teoretică scrisă, cu o durată de 120 de minute.

 

Când se desfăşoară etapele concursului

 

Faza pe şcoală se va desfăşura în această lună, cea locală în perioada februarie – martie, cea judeţeană va avea loc în luna aprilie, iar cea interjudeţeană în luna mai. Etapa interjudeţeană se va susţine în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman.

 

Nota minimă pentru calificarea la faza interjudeţeană este 8

 

Datele desfăşurării etapelor pe şcoală, locală şi judeţeană vor fi stabilite de către inspectorii şcolari de specialitate din inspectoratele şcolare ale judeţelor menţionate anterior şi se încadrează în perioada generală comunicată în calendarul Minsterului Educaţiei Naţionale. Nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la faza următoare şi numărul de elevi calificaţi vor fi stabilite de către comisiile de organizare şi evaluare a etapelor respective. Pentru calificarea elevilor la faza interjudeţeană, nota minimă necesară este 8.

 

La etapa interjudeţeană vor participa câte şase elevi din fiecare judeţ

 

Pentru faza interjudeţeană, fiecăruia dintre judeţe i se atribuie două locuri pentru fiecare an de studiu. În total, la etapa interjudeţeană vor participa câte şase elevi din fiecare judeţ. În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă primele locuri în clasament, pe an de studiu, comisia de organizare şi evaluare pentru faza judeţeană va desfăşura o probă de baraj. Subiectele, baremele de evaluare şi notare pentru proba de baraj se vor realiza de către comisiile de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană. Dacă şi după proba de baraj se menţine egalitatea, comisia de organizare şi evaluare din judeţul organizator al fazei interjudeţene poate decide suplimentarea locurilor.