În anul şcolar 2016-2017 se desfăşoară Concursul interjudeţean de geografie „Terra- de la poveste la realitate”. Acesta a ajuns la a cincea ediţie şi este adresat elevilor din clasele V-VII, judeţele participante fiind: Călăraşi, Argeş, Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, şi Teleorman.

 La acest concurs şcolar pot participa elevi din învăţământul de stat, particular şi confesional, înscrişi în clasele V-VII. Participarea la oncurs pe disciplină este opţională şi individuală. Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a V-a, a VI-a, a VII-a. Elevii, indiferent de anul de studiu pot participa numai la concursul organizat la nivelul clasei lor. La toate etapele se va  susţine doar proba teoretică scrisă, care va avea o durată de 120 de minute.

Nota minimă pentru calificarea la etapa interjudeţeană este opt

Data desfăşurării etapei pe şcoală, locală şi judeţeană va fi stabilită de către inspectorul şcolar de specialitate din inspectoratele şcolare ale judeţelor menţionate anterior  şi se încadrează în perioada generală comunicată în Calendarul Minsterului Educaţiei. Nota minimă necesară pentru calificarea elevilor la etapa următoare şi numărul de elevi calificaţi vor fi stabilite de către comisiile de organizare şi evaluare a etapelor respective. Pentru calificarea elevilor la etapa interjudeţeană, nota minimă necesară este 8. Locul şi data desfăşurării etapei interjudeţene va fi propusă de către inspectorul şcolar de specialitate al judeţului organizator şi comunicată judeţelor partenere.

La etapa interjudeţeană vor participa câte şase elevi din fiecare judeţ

Pentru etapa interjudeţeană, fiecăruia dintre judeţe i se atribuie două locuri pentru fiecare an de studiu. În total, la etapa interjudeţeană vor participa câte şase elevi din fiecare judeţ. În situaţia obţinerii de medii egale de către elevii care ocupă primele locuri în clasament, pe an de studiu, comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană va desfăşura o probă de baraj. Subiectele, baremele de evaluare şi notare pentru proba de baraj se vor realiza de către comisiile  de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană. Dacă şi după proba de baraj se menţine egalitatea, comisia de organizare şi evaluare din judeţul organizator al etapei interjudeţene poate decide suplimentarea locurilor.

Subiectele pentru etapa pe şcolaă vor fi realizate la nivelul unităţilor de învăţământ

Subiectele pentru etapa pe şcoală vor fi realizate la nivelul unităţilor de învăţământ.  La etapa locală subiectele vor fi realizate de către un grup de cadre didactice coordonat de comisia de organizare şi evaluare pentru etapa respectivă. În ceea ce priveşte etapa judeţeană, subiectele vor fi realizate de către comisiile de organizare şi evaluare pentru  această etapă. Cât despre etapa interjudeţeană, subiectele vor fi elaborate de grupul de lucru al Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană, constituit în acest sens, format din profesori care nu au elevi calificaţi la clasa respectivă.

La concurs nu se percep taxe de participare

Inspectorul şcolar de specialitate din fiecare judeţ participant are obligaţia de a transmite, în cel mult 10 zile după desfăşurarea etapei judeţene, judeţului organizator al competiţiei, datele elevilor calificaţi pentru etapa interjudeţeană. Totdată se vor înainta şi propunerile de profesori care să facă parte din Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa interjudeţeană. Propunerile vor cuprinde, pe lângă numele şi prenumele cadrului didactic, unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea şi precizarea că respectivul cadru didactic nu are rude până la gradul al III-lea inclusiv şi nici elevi în concurs la cel puţin una dintre clase. Materialele trimise vor avea semnătura inspectorului şcolar general şi a inspectorului  şcolar de specialitate. Acestea vor fi transmise prin fax la inspectoratul şcolar al judeţului organizator, precum şi prin e-mail pe adresa electronică a persoanei de contact desemnate. La acest concurs nu se percep taxe de participare.

Când se vor desfăşura etapele concursului

Etapa pe şcolă se va desfăşura în luna ianuarie 2017, cea locală va avea loc în februarie, cea judeţeană, în aprilie, iar etapa interjudeţeană, în luna mai a anului viitor.