Consilierii judeţeni au votat, în cadrul şedinţei ordinare din data de 15 februarie a.c., Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi, pe anul 2018, precum şi estimările pentru perioada 2019 – 2021. Astfel, au fost aprobate bugetele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018 şi creditelor interne pe anul 2018, precum şi estimările pentru anii 2019, 2020 şi 2021.

Pentru anul 2018, aceasta are o valoare de 194.906.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Pentru susținerea programului de investiții pe anul în curs s-a aprobat suma de 14.092.000 de lei, bani care provin din excedentul bugetar. La 31 decembrie 2017, excedentul total însuma 17.695.000 lei.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, pentru bugetul propriu al judeţului Călăraşi au fost alocate următoarele surse: sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului în valoare de 33.562 de mii de lei, cu următoarele destinaţii: finanţarea sistemului de protecţie a copilului – 15.117 mii de lei; finanţarea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap – 8.839 de mii de lei; Programul pentru şcoli în România – 4.855 de mii de lei; cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a unităţilor de învăţământ special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională – 176 de mii de lei; drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale care frecventează învăţământul special – 1.321 de mii de lei; plăţile contributiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.

Din totalul de 10.677 de mii de lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, suma de 9.328 de mii de lei a fost repartizată pentru drumurile judeţene. Dacă impozitul pe venit repartizat nu asigură bugetele minime de funcţionare, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. În acest sens, bugetul propriu al judeţului Călăraşi, prin Legea bugetului de stat, s-a ridicat la valoarea de 35.539 de mii de lei. În bugetul propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2018 se prognozează a se încasa alte venituri proprii în valoare de 28.648 de mii de lei.