Consilierii judeţeni au votat, în ultima şedinţă ordinară, proiectul de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a județului Călărași. Au fost supuse votului trei variante de stemă, fiind aprobată varianta cu numărul doi care se compune dintr-un scut triunghiular, cu flancurile rotunjite, tăiat și despicat în șef: 1) pe verde, trei spice de grâu de aur; 2) pe roșu, un vas de formă bitronconică, cu baza rotundă, orizontală, partea inferioară de formă bitronconică, răsturnată, de culoare cărămiziu – maronie, fără decor, cu partea mediană decorată cu motive vegetale, cu o bandă de culoare maronie sub decor, cu gâtul tronconic de forma unei pâlnii răsturnate, cu gura foarte uşor evazată, subţire; 3) pe albastru, patru brâuri undate de argint. Stema judeţului Călărași simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-culturale locale, specifice acestei unităţi administrativ-teritoriale. Elaborarea proiectului stemei se  face cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, proiectul de stemă se elaborează în cel mult trei variante care se supun dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante. Ulterior însuşirii, prin hotărâre a Consiliului Judeţean, a celei mai reprezentative dintre cele trei variante de proiect de stemă a judeţului, varianta finală se transmite Comisiei Judeţene de Heraldică în vederea analizării conţinutului acesteia. Proiectul stemei împreună cu anexa conţinând descrierea acesteia se trimit, prin adresă comună a prefectului şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care va elabora proiectul de hotărâre şi nota de fundamentare şi le va supune spre aprobare Guvernului.

stema