Consilierii judeţeni au aprobat, la sfârşitul anului trecut, varianta finală a proiectului de stemă a județului Călărași. Stema judeţului Călărași simbolizează, într-o formă concentrată, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-culturale locale, specifice acestei unităţi administrativ-teritoriale. Elaborarea proiectului stemei s-a făcut cu respectarea strictă a normelor ştiinţei şi artei heraldice şi a tradiţiilor româneşti în domeniu, pe baza metodologiei stabilite de Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.            Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, proiectul de stemă se elaborează în cel mult trei variante care se supun dezbaterii şi consultării locuitorilor, în vederea stabilirii celei mai reprezentative variante.

În şedinţa ordinară din 28 aprilie 2016, Consiliul Judeţean Călăraşi şi-a însuşit, prin Hotărârea nr. 55, varianta nr. 2 a proiectului de stemă, act administrativ înaintat Comisiei Judeţene de Heraldică. Comisia a analizat proiectul de stemă însuşit de Consiliul Judeţean Călăraşi, urmărind să fie asigurată exprimarea corectă, din punct de vedere heraldic, a elementelor incluse în stemă, valorificarea patrimoniului heraldic local, unitatea stilistică şi evitarea repetărilor. În urma analizării s–a desprins concluzia că este necesară o ajustare grafică a acesteia, constând în eliminarea asimetriei prin egalizarea suprafeţelor, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, a celor trei cartiere componente, suprimarea umbrelor şi schimbarea culorii din argintiu în auriu a vasului de lut. Varianta finală a proiectul stemei împreună cu anexa conţinând descrierea acesteia se trimit, prin adresă comună a prefectului şi a preşedintelui consiliului judeţean, Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie, care va elabora proiectul de hotărâre Guvern şi nota de fundamentare care vor fi supuse aprobării Guvernului.