Consilierii judeţeni au aprobat taxele şi tarifele din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2017, stabilite în sume fixe. Astfel, conform proiectului de hotărâre, pentru vizitarea Muzeului Dunării de Jos Călăraşi (valabil pentru toate secțiile Muzeului):

taxă vizitare muzeu (adulţi) 4 lei; taxă vizitare muzeu (grupuri organizate) 2 lei; taxă vizitare muzeu (elevi, studenţi, militari) 1 leu ; taxă filmare 50 de lei pe oră; taxă fotografiere 10 lei pe oră. De asemenea tarifele pentru închiriere săli sunt: Etnografie – 500 de lei pe lună; Arheologie – 500 de lei pe lună. Tarifele stabilite conţin 2% taxă monumente istorice, taxă care se virează Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice. Precizăm că taxele pentru vizitarea Muzeului Dunării de Jos Călăraşi nu se aplică veteranilor de război, persoanelor fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi, persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, persoanelor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, fundaţiilor constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural, organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii. De altfel, taxă redusă va fi pentru grupuri de elevi/studenţi/militari – 75%. Fără taxă va fi în noaptea muzeelor pentru specialişti şi pensionari, grupuri de specialişti din afara ţării, persoane prevăzute în contractele de colaborare încheiate între Muzeul Dunării de Jos şi alte instituţii şi societăţi comerciale.

Foştii angajaţi ai Centrului Cultural Județean vor intra gratuit la spectacole

Pentru Centrul Cultural Județean Călărași, consilierii judeţeni au aprobat următoarele: pensionarii care au activat minimum zece ani în domeniul cultural – artistic şi, după caz soţul/soţia, beneficiază de intrare gratuită în sala de cinematograf şi de teatru, numai cu programare săptămânală, pe locuri stabilite de organizatorul de spectacol – Centrul Cultural Călăraşi, pe bază de legitimaţii. De asemenea, mai beneficiază de acces gratuit în sala de spectacole:  copilul cu handicap şi persoana care îl însoţeşte; adultul cu handicap grav sau accentuat şi persoana care îl însoţeste; adultul cu handicap mediu şi uşor beneficiază de bilete cu preţ redus practicate de organizator (pentru elevi, studenţi, copii). Indiferent de categoria de persoane (copil, adult) şi de gradul lor de handicap, numărul de locuri rezervate lor şi însoţitorilor este de patru locuri pentru fiecare spectacol la sala “Cinema” și de şase locuri de spectacol la sala “Barbu Stirbei”. Pentru accesul în sală, locurile vor fi rezervate cu cinci zile înainte de data spectacolului. Intrarea va fi pe bază de legitimaţii. Pentru organizarea a cel puțin zece spectacole pe lună, solicitanții beneficiază de o reducere de 10% pentru fiecare spectacol din tariful stabilit. Unităților de învățământ acreditate nu li se vor percepe tarife de închiriere.

cj