Consilierii județeni se întrunesc astăzi, 30 iulie, în ședință ordinară.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare se regăsesc următoarele proiecte de hotărâre: proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu număr cadastral 22513, intabulat în Cartea funciară nr. 22513, reprezentând Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocănești; proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului cu număr cadastral 24916, intabulat în Cartea funciară nr. 24916, reprezentând Punct de Control Trecere Frontieră (PCTF); proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 48/2019 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor terenuri din domeniul public al Judeţului Călăraşi; proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 63/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar înregistrat la data de 31 decembrie 2018 în exercițiul bugetar 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de dotare cu autovehicule pentru Consiliul Județean Călărași și instituțiile subordonate; proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al județului Călărași la data de 30 iunie 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societății Drumuri și Poduri S.A.Călărași; proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor de finanțare din fonduri publice, prin selecție publică de programe sportive; proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 260/2018 privind aprobarea taxelor speciale pentru activitățile de evidență a persoanelor și stare civilă prestate de către Direcția Comunitară de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași, pentru anul 2019; proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice a obiectivului de investiție „Zonă de agrement, inclusiv spații de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri sport”, faza Studiu de Fezabilitate; proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici și a devizului general al obiectivului de investiție „Modernizarea și reabilitarea DJ 306, tronson Cuza Vodă (DN3) – Socoalele – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 33+360”, Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție ( DALI); proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași; proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie; proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari; proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași;  proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 115/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraşi; proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Parcare Policlinica nr. 2 Călărași”; proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călărași ca membru în Consiliul Consultativ  al Centrului de Asistență Medico-Socială Călărași; proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian Călăraşi.