În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Călăraşi, de la finele acestei luni, se află pe ordinea de zi şi proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate, județul Călăraşi, municipiul Călăraşi, str. Prelungirea Independenței, nr. 5A”, faza – Studiu de fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei este de 3.055.398.33 de lei (670.373,18 euro), inclusiv T.V.A., din care C + M în valoare de 2.402.358,16 lei (527.096,53 de euro), inclusiv T.V.A.. Construcția este un bloc cu două tronsoane despărțite de un rost seismic de 15 centimetri, cu regim de înălțime St+P+2E, care însumează 12 apartamente (şase apartamente/tronson). Durata estimată a execuţiei este de 12 luni de la ordinul de începere pentru execuție lucrări – blocul de locuințe şi de 12 luni de la ordinul de începere pentru execuție lucrări – amenajări exterioare și rețele exterioare. Promovarea obiectivului din municipiul Călărași, în cadrul programului „Construcții locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin Agenția Națională pentru Locuinţe, are o deosebită importanţă atât din punct de vedere social, cât şi din punct de vedere urbanistic. Având în vedere investițiile efectuate de Consiliul Județean Călărași în ultimii ani pentru crearea unui climat modern de lucru pentru cadrele medicale, dar în același timp pentru oferirea unui act medical de calitate pacienților. Resimțind lipsa acută a medicilor în unitățile spitalicești, cunoscând în același timp doleanțele medicilor în privința spațiului de locuit, Consiliul Județean Călărași a transmis în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, un teren în suprafaţă de 2.041,00 metri pătraţi, situat în municipiul Călărași, pentru construirea a 12 locuinţe pentru tineri, destinate închirierii specialiștilor din sănătate. Realizarea investiției ar rezolva multe probleme ale cadrelor medicale de specialitate aflate la începutul carierei sau în continuarea carierei profesionale, din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călărași. Prin construirea celor 12 unităţi locative se estimează atragerea tinerelor cadre medicale în Călăraşi, acest lucru putând conduce pe viitor la o mai bună funcţionare a acestei unităţi spitaliceşti. Proiectul propus are ca scop stabilizarea personalului medical şi atragerea tinerelor cadre medicale în Călăraşi prin asigurarea unei locuințe în regim de închiriere, în localitatea în care își desfășoară activitatea. Realizarea acestei investiții este necesară pentru rezolvarea problemei locuințelor cadrelor medicale de specialitate aflate la începutul sau în continuarea carierei profesionale, aceasta conducând la rezolvarea multor probleme din cadrul Spitalului Judeţean Călăraşi cum ar fi: multitudinea de gărzi, consultații, operații/cadru medical existent care afectează atât desfășurarea în condiții corespunzătoare a actului medical, precum şi apariția posibilității de declasare a spitalului din cauza lipsei medicilor specialiști pe anumite ramuri.