Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare datorată de către utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare a fost aprobat.

Se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare, care se datorează de către utilizatori, persoane fizice, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează: proprietari/utilizatori persoane fizice: 5,36 de lei de persoană lunar.

În vederea asigurării salubrizării municipiului Călărași la un nivel cât mai performant, pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, conform prevederilor legale, operatorii serviciilor publice de salubritate au obligația să asigure colectarea, transportul și depozitarea în vederea eliminării deșeurilor municipale nepericuloase provenite de la toți producătorii de deșeuri, persoane fizice.

În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Călărași.

Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Călărași, inclusiv persoanele fizice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.