Consilierii locali ai municipiului Călăraşi s-au întrunit vineri, 6 octombrie a.c., în cadrul unei şedinţe extraordinare. Pe ordinea de zi s-au aflat şase proiecte de hotărâre printre care şi aprobarea parteneriatul între Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Municipiul Călăraşi, UAT Județul Călărași și Municipalitatea Silistra, Bulgaria pentru depunerea și implementarea proiectului transfrontalier „Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe fluviul Dunărea în zona transfrontalieră Călărași-Silistra”, cu finantare din Programul INTERREG VA România – Bulgaria, UAT Județul Călărași, Axa prioritară 1 – O regiune bine conectată, O.S. 1.2 – Îmbunătăţirea siguranţei transportului pe căile de transport fluviale  şi pe rutele de transport maritime.

 

UAT Municipiul Călăraşi a fost invitată de către UAT Județul Călărași pentru a participa la întâlnirea în cadrul căreia au fost stabilite detaliile în cadrul proiectului cu titlul “Îmbunătățirea sigurantei navigabilitatii pe Dunare in regiunea transfrontaliera Calarasi – Silistra”, proiect care să sprijine îmbunătăţirea navigabilității pe Dunare în regiunea transfrontalieră Călăraşi – Silistra prin asigurarea unor condiţii de siguranţă pentru cetăţeni. Prin intermediul celui de-al treilea Apel de proiecte, din cadrul programului INTERREG VA Romania – Bulgaria, UAT Județul Călărași a depus o intenție de proiect pe Axa prioritară 1 – A well connected region (O regiune bine conectată), O.S. 1.2 – Increase transport safety on waterways and maritime transport routes (Îmbunătăţirea siguranţei transportului pe căile de transport fluviale  şi pe rutele de transport maritime).  Ca urmare a evaluării fişei de proiect, acesta a afost aprobat în etapa I, fapt ce a permis pregătirea dosarului cererii de finanţare în vederea depunerii acesteia în etapa a II-a de evaluare, cu termen limită 16.10.2017. Proiectul se va implementa în parteneriat de către Municipalitatea Silistra (partener bulgar), UAT Municipiul Călăraşi şi UAT Judeţul Călăraşi (parteneri români), acesta din urmă având calitate de Lider al proiectului.

Ambarcaţiuni de tip „autobuz fluvial”

 

Activitatea principală este reprezentată de îmbunătăţirea infrastructurii pe ambele maluri ale Dunării cu scopul de a menţine navigabilitatea pe braţul Borcea – braţ secundar al Dunării, în special pe timpul verii când nivelul apei scade foarte mult şi circulaţia navelor este îngreunată. O nouă cale navigabilă îmbunătăţită va fi marcată prin instalarea unor balize pe o distanţă de 5 Km pe braţul Borcea, conectând cele două comunităţi, română şi bulgară, de o parte şi de cealaltă a Dunării. Se vor reabilita cele două maluri, RO-BG, cel românesc şi cel bulgar, creându-se infrastructura necesară (apă, iluminat, alei pietonale etc).Vor fi înfiinţate două gări fluviale, de o parte şi de alta a Dunării şi vor fi achiziţionate două ambarcaţiuni de mărime medie, de tip „autobuz fluvial” (de aprox. 20-40 persoane) care vor asigura transportul pasagerilor în siguranţă din Călăraşi, în Silistra, şi retur, în special pe timpul verii. Având în vedere etapele parcurse până în prezent (realizare, evaluare, verificare, corectare şi corelare documentaţie tehnică, corelare a bugetelor partenerilor, avizare, etc.) este necesară aprobarea prezentului proiect de hotărâre în vederea depunerii lui spre finanţare până la data limită stabilită de către Program.