Consilierii locali ai municipiului Călăraşi se vor întruni miercuri, 31 ianuarie a.c., în prima şedinţă ordinară din acest an. Pe ordinea de zi se află şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare, ce se datorează de către utilizatori, persoane fizice, juridice și persoane fizice autorizate sau asimilate acestora, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, făra contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Călărași, după cum urmează: proprietari sau utilizatori persoane fizice – 20 de lei de persoană lunar; proprietari sau utilizatori persoane juridice și persoane fizice autorizate sau asimilate acestora – 74,05 lei pe metru cub lunar.
Plata către operatorii de salubritate a prestațiilor efectuate de acesta fără contract se face, de la bugetul local, în baza documentelor justificative prezentate de către operatori, numai din sumele provenite din colectarea, la bugetul local, a taxei speciale încasate de la utilizatori, în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fără contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare.
În anul 2017, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement Salubris Călăraşi şi Societatea Comercială RER Ecologic Service Bucureşti Rebu S.A., s-a încheiat contractul de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport al deşeurilor în zona 3 Călăraşi din judeţul Călăraşi.
În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de către operator la utilizatorii fără contract, se impune constituirea unei taxe speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază individual utilizatorii fără contract din municipiul Călărași.
Beneficiarii serviciului public de salubrizare pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt: persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Călărași, inclusiv persoanele fizice și juridice ale căror contracte au fost denunțate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

Luminiţa IORDACHE
observatorcl@gmail.com