Consiliul Local al municipiului Călăraşi a votat pentru încetarea de drept a mandatului consilierului Daniel Florin Purcărea, înainte de expirarea duratei normale a mandatului. Consilierul local şi-a dat demisia.

 

Daniel Purcărea şi-a încetat calitatea de membru în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, comisiilor de specialitate a Consiliului Local al municipiului Călăraşi, respectiv comisia nr. 1, de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială, nr. 2, de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, disciplina în construcţii şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Călăraşi, conservarea patrimoniului cultural, artistic, istoric şi de arhitectură, ecologie şi protecţia mediului înconjurător, precum şi din toate comisiile din care a făcut parte. În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, Consiliul Local sau Consiliul Judeţean, după caz, adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui Consiliului Judeţean, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

În toamna anului trecut, Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă și fals în declarații în cazul a cinci foști și actuali aleși locali. Printre aceştia se numără şi consilierul local PNL Daniel Florin Purcărea, care se află în conflict de interese administrativ. Potrivit ANI, Daniel Purcărea a participat la luarea deciziei de către Consiliul Local din care face parte de a concesiona prin licitație publică o suprafață de 2.350 de metri pătraţi din proprietatea municipiului Călărași, în vederea realizării unui complex de agrement, ulterior fiind încheiat un contract de concesiune între Municipiul Călărași și S.C. Iulia Maria S.R.L. (societate comercială al cărei administrator și asociat este persoana evaluată).

 

Cătălin Mihai Dumitrescu este noul consilier local

 

Tot în cadrul şedinţei ordinare din data de 28 februarie a.c., a fost validat şi mandatul consilierului local Cătălin Mihai Dumitrescu. Astfel, Cătălin Mihai Dumitrescu a preluat  calitatea de membru în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, comisiilor de specialitate a Consiliului Local al municipiului Călăraşi, respectiv comisia nr. 1, de buget finanţe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială, nr. 2, de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, disciplina în construcţii şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Călăraşi, conservarea patrimoniului cultural, artistic, istoric şi de arhitectură, ecologie şi protecţia mediului înconjurător precum şi din toate comisiile din care făcea parte Daniel Florin Purcărea.