În ședinţa extraordinară de miercuri, 1 august 2018, a Consiliului Județean a fost aprobată documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii „Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 201B tronson DN31 – Ulmeni – Lunca (Ostrovu) – Frăsinet km 49+730 – km 81+290, DJ 305 tronson Lunca (Ostrovu) – Lehliu Sat – Săpunari km 0+000 – km 33+529 și DJ 313 tronson Săpunari – limită județ Ialomița km 28+700 – km 30+500”.

Drumurile care fac parte din rețeaua de drumuri județene a județului Călărași și care fac obiectul documentației sunt următoarele: Drumul Județean 201B – Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din DJ 303, în localitatea Frăsinet (la kilometrul 49+730 al Drumului Judeţean 201B) și se termină în DN31 (kilometrul 52+300 al Drumului Naţional 31) la kilometrul 78+505 al DJ 201B. Lungimea măsurată, în conformitate cu studiile topografie, este de 28,775 de kilometri;

Drumul Județean 305 – Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din DJ 201B (la kilometrul 54+720 al Drumului Judeţean 201B) de la kilometrul 0+000 cu o intersecție neamenajată, apoi traversează localitățile Valea Presnei, Gurbănești, se intersectează cu DJ 303, trece prin localitatea Fântâna Doamnei, traversează Autostrada A2 și magistrala de cale ferată București – Constanța ajungând în localitățile Nicolae Bălcescu și Paicu, se intersectează cu Drumul Naţional 3 la Lehliu și se termină în localitatea Săpunari la kilometrul 33+270 în intersecția cu DJ 313 (kilometrul 28+700 al Drumului Judeţean 313). Lungimea astfel măsurată în studiile topografice este de 33,270 de kilometri; DJ 313 – Tronsonul studiat în cadrul proiectului începe din intersecția cu Drumul Județean 305 în localitatea Săpunari de la kilometrul 28+700, trece prin localitatea Săpunari, și se termină la limita cu județul Ialomița la kilometrul 30+500. Lungimea astfel măsurată în studiile topografie este de 1,800 de kilometri.
Modernizarea și reabilitarea acestor drumuri conduc la fluidizarea traficului în localitățile pe care le traversează, reducerea timpului de transport, reducerea emisiilor de noxe, praf si a poluării sonore, circulația în condiţii de siguranţă în intravilanul localităților.

Pentru scurgerea apelor se vor lua măsuri pentru reabilitarea podețelor existente, se vor înlocui cele existente și degradate sau cu deschidere insuficientă cu podețe noi din elemente prefabricate de tip „P2”, „C2” sau tubulare; se vor realiza podețe tubulare cu diametrul de 500 de milimetri la drumurile laterale și cu diametrul de 300 de milimetri la intrările în curți; se vor realiza șanțuri/rigole de beton în intravilanul localităților străbătute și șanțuri de pământ în afara lor.

În zonele în care apa băltește și nu există posibilitatea scurgerii ei către un emisar – zonele de covată, se vor realiza foraje ce vor fi umplute cu material drenant pentru a mări gradul cu care sunt absorbite apele pluviale de către terenul natural și a nu se forma bălți.

Se va realiza un pod nou pentru a se evita un traseu foarte sinuos pe DJ 201B la kilometrul 71+070.
Pentru siguranța circulației pe lângă semnalizarea în plan orizontal și în plan vertical se vor reface bornele kilometrice și hectometrice și se vor monta parapeți metalici pentru protecția participanților la trafic.
Se vor amenaja stații de autobuz în localități, parcari și platforme cântărire.

Valoarea totală a investiţiei este 115.623.952,47 de lei la care se adaugă T.V.A, iar durata de realizare este de 40 de luni.