Consilierii judeţeni călărăşeni au aprobat, în şedinţa ordinară din data de 30 august 2018, Proiectul de Hotărâre privind  aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil, din domeniul public al comunei Șoldanu și administrarea Consiliului Local al comunei Şoldanu, în domeniul public al județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi. Astfel, s-a aprobat solicitarea de transmitere a imobilului „Pod râu Argeș”, cu suprafața de 600 de metri pătraţi, situat pe Drumul Judeţean 403, între localitățile Șoldanu și Radovanu, aflat în proprietatea publică a comunei Şoldanu, în domeniul public al județului Călărași și administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea proiectării și execuției unui pod provizoriu.

 

Prin adresa nr. 4520 din 8 august 2018, înregistrată la Consiliul Județean Călărași, Primăria Comunei Șoldanu solicita acordarea de sprijin logistic și financiar necesar pentru consolidarea Trecerii prin vad peste râul Argeș, aflat în domeniul public al comunei. Trecerea prin vad asigură continuitatea circulației auto și pietonale pe Drumul Judeţean 403 Mânăstirea – Radovanu, situată la kilometrul 31 + 900, având o lungime de aproximativ 100 de metri și construit din două rânduri de tuburi prefabricate din beton armat, cu terasamentul carosabilului compus din piatră și balast.

Având în vedere soluția tehnică actuală de trecere prin vadul râului Argeș, în dreptul localităților Șoldanu și Radovanu, realizată cu tuburi de beton și umplutură de balast între tuburi, soluție ce nu este viabilă datorită inundațiilor care deversează în permanență peste cota actuală de rulare, este necesară ridicarea cotei de rulare (traversare) prin construcția unui pod provizoriu care să permită siguranța și libera circulația a vehiculelor și cetățenilor pe tot parcursul anului. Totodată, trecerea provizorie prin vadul râului Argeș este încadrată în aliniamentul Drumului Județean 403, între localitățile Șoldanu și Radovanu.

În data de 12 septembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, cu titlul „Reabilitarea DJ 403 între DJ 31 (Mânastirea) – Luica – Radovanu (DJ 411) Km 0+000 – Km 34+800”.