Consilierii judeţeni călărăşeni au aprobat Proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare pentru unitatea administrativ–teritorială comuna Dragalina, în valoare de 200 mii lei şi pentru unitatea administrativ–teritorială comuna Perişoru, în valoare de 100 mii lei, din judeţulCălăraşi, aflate în situaţie de extremă dificultate, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, din fondul de rezerva bugetară cuprins în bugetul propriu al judeţuluiCălăraşi pe anul 2019. Sumele rămase necheltuite, potrivit destinaţiei acestora, se vor restitui bugetului propriu al judeţului Călăraşi. Conform principiului solidarităţii, politicile bugetare locale se pot realiza prin acordarea de ajutoare unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi persoanelor fizice aflate în situaţie de extremă dificultate, prin alocarea de sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local. Fondul de rezervă bugetară poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local /judeţean, după caz, din disponibilităţile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârşitul anului. Ţinând cont de Procesul – Verbal privind evaluarea pagubelor produse în localitatile Dragalina şi Perişoru din judeţulCălăraşi, întocmit de comisia constituită în baza Ordinului Prefectului Judeţului Călăraşi nr.138/02.05.2019, se constată că, la nivelul acestor două localităţi, s-au produs pagube serioase la numeroase gospodării din aceste unităţi administrativ-teritoriale. Avand în vedere situaţia deficitară existentă în acest moment în ceea ce priveşte încasările de venituri în cadrul bugetelor localitţilor mai sus menţionate, propun acordarea unor ajutoare pentru unitatea administrativ–teritorială comuna Dragalina, în valoare de 200 mii lei şi pentru unitatea administrativ–teritorială comuna Perişoru, în valoare de 100 mii lei.