Ieri, 25 martie a.c., în ședința operativă a Consiliului Județean Călărași, au fost discutate situațiile de urgență semnalate de primăriile din județ: racordările electrice, târgul zonal de la Mănăstirea, stadiul proiectelor derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 1.

 

La sfârșitul săptămânii trecute, consilierii judeţeni au aprobat și sumele pentru echilibrarea bugetelor locale pe cele 55 de unități administrativ-teritoriale, urmând ca în data de 28 martie 2019 să intre în dezbatere bugetul județului Călărași. Acesta este în valoare de 137 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mare față de cel al anului 2018.

Potrivit dispozitiilorLegii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării acestui act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele cote: 15% la bugetul local al județului; 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 de mii de lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea Consiliului Județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.