Marţi, 19 septembrie a.c., preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru imobilul situat în municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1A, bl. A24 (Flora), tronson 3, alcătuit din teren intravilan cu destinația curți – construcții în suprafața de 308,44 de metri pătraţi (conform măsurătorilor cadastrale). Preţul contractului de vânzare – cumpărare prin care Grupul Financiar Muntenia S.A. a achiziţionat clădirea de la Societatea de Investiţii Financiare (SIF) Muntenia S.A. a fost în anul 2008 de 576.000 de lei, fără T.V.A, iar Consiliul Județean Călărași a cumpărat imobilul la prețul de 120.000 de euro, fără TVA, la cursul euro din ziua semnării contractului. Prețul inițial a fost 125.000 de euro potrivit raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. După negociere și o minută încheiată între ambele părți, s-a ajuns la prețul final de 120.000 de euro, fără TVA.

Clădirea compusă din parter (alcătuit din două birouri, două depozite, o sală de ședințe, patru holuri și cinci grupuri sanitare) și etaj (format din două depozite, trei birouri, două holuri și şase grupuri sanitare) va deservi Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 127 din 27.09.2016 ca serviciu public cu patrimoniu format din drepturi și obligații asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a județului pe care le administrează în condițiile legii.

Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Călărași se confruntă cu o lipsă acută de spațiu datorită faptului că și-a mărit numărul de angajaţi, achiziționarea imobilului fiind urgent necesară.