Săptămâna trecută, Consiliul Judeţean Călăraşi a găzduit primele două focus grupuri, primul cu tema „Coeziune socială și capital uman” și cel de-al doilea cu tema „Patrimoniu natural și construit”.

Aceste evenimente fac parte din cele cinci focus grupuri care vor fi organizate în cadrul proiectului „Planificare strategică și simplificare administrativă pentru o dezvoltare sustenabilă a județului Călărași”, în scopul identificării discrepanțelor și disparităților, a riscurilor și oportunităților de dezvoltare, fiind etape premergătoare formulării viitoarei Strategii de Dezvoltare Durabilă a Județului Călăraşi pentru perioada 2021 – 2027.

Rezultatele obținute vor fi valorificate în documentul strategic final.