Consiliul Județean Călărași a semnat actul adițional al contractului de finanțare pentru achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență. La jumătatea lunii martie, instituţia încheia un contract, prin programul INTERREG România-Bulgaria, în valoare de 2 milioane euro  (buget alocat județului Călărași), în care instituția noastră figurează ca beneficiar 2, lider de proiect fiind partea bulgară din Polski-Trambesh. Miercuri, 24 mai a.c., la sediul BRCT a fost semnat actul aditional 1 al acestui contract de finanțare care privește achiziționarea de echipamente pentru situații de urgență: sistem mobil de pompare a apei cu o valoare estimată de 250.000 euro și o macara de 60 de tone cu o valoare estimată de 450.000 euro. Proiectul bulgarilor în parteneriat cu Consiliul Județean Călărași are o valoare totală de 3.853.515 euro, iar pe lista activităților principale ale proiectului se află și organizarea de exerciții comune în domeniul situațiilor de urgență. Programul Interreg V-A România-Bulgaria este un program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala -FEDR. Programul îşi propune să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere româno-bulgare, prin îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și protejarea și dezvoltarea activelor regionale.