Consiliul Județean Călărași se întrunește pe 24 martie în cadrul unei ședințe ordinare. Pe ordinea de zi se află crearea unui parteneriat pentru depunerea unui proiect axat pe incluziune socială și drepturile omului.

Consilierii județeni vor supune la vot aprobarea participării județului Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO), la depunerea proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași”.

Conform documentelor prezentate de instituție, intenția realizării acestui parteneriat este dată de oportunitatea de finanțare oferită de Programul Operațional Capacitate Administrativă prin lansarea apelului de proiecte aferent Cererii de propuneri de proiecte nr. 14/2021 și propunerea de parteneriat înaintată de reprezentanții Asociatiei Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (ACEDO) București.

ACEDO a fost înființată în anul 2011, la inițiativa unui grup de specialiști în domeniile incluziune socială educație, asistență socială, și cercetare, iar scopul acesteia este să promoveze valorile democratice, respectul pentru drepturile și libertățile umane fundamentale și să sprijine îmbunătățirea accesului la educație, cultură și viață socială al minorităților naționale, se arată în referatul de aprobare a hotărârii.

Scopul proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași” este reprezentat de stimularea colaborării între organizațiile non-guvernamentale, partenerii sociali, reprezentanții comunităților locale și autoritățile publice județene și locale din Județul Călărași prin dezvoltarea unui parteneriat pilot de dezvoltare locală sustenabil și competitiv pentru susținerea inițiativelor și proiectelor locale ce pot fi dezvoltate și implementate în comun de autoritățile publice și de societatea civilă în domeniul incluziunii sociale, cu accent pe educație și drepturile omului.

Solicitanții eligibili pentru a obține finanțare pentru acest program de finanțare sunt ONG-urile și partenerii sociali (organizaţii sindicale, organizații patronale, precum și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică). Consiliul Județean Călărași este eligibil doar în calitate de partener voluntar pentru sprijinirea inițiativelelor ghidului de finanțare.

În cadrul proiectului „Parteneriat de Dezvoltare Locală Sustenabil și Competitiv în Județul Călărași” se vor realiza următoarele: elaborarea unui studiu de fundamentare a nevoilor existente în domeniul inițiativelor de dezvoltare locală; formarea profesională a grupului țintă pe tematici de dezvoltare a unor inițiative comune de colaborare între autoritățile publice locale și societatea civilă; o campanie de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare a responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică și de participare la procesele decizionale; dezvoltarea unei platforme de inițiere, monitorizare și evaluare independentă a politicilor, strategiilor și proiectelor de dezvoltare locală și de stimulare a dialogului social în domeniul incluziunii sociale.

Beneficiile sociale ale proiectului ar urma să fie creșterea capacității autorităților locale din județ de a accesa parteneriate cu organizații ale societății civile relevante și adecvate pe temele de dezvoltare locală în domeniul social vizate și sprijinirea grupurilor vulnerabile într-un mod mai eficient, ca urmare a identificării rapide a partenerilor locali în domeniul social și a concentrării eforturilor și resurselor în comunitate.