Mâine, 26 noiembrie, Consiliul Județean Călărași se întrunește online într-o ședință ordinară pentru a vota un număr de 25 de proiecte de hotărâre.

Primul pe ordinea de zi este un proiect prin care Sociectatea Drumuri și Poduri SA cere sprijinul Consiliului Județean în vederea obținerii unei suprafețe de 51.000 de metri pătrați de teren cu construcții din cadrul Incintei 2 a fostei Cazarme 346 din cartierul Măgureni, strada Independenței, nr. 5. Societatea Drumuri și Poduri ar urma să folosească aceste imobile ca spațiu de depozitare a materiilor prime, spațiu de parcare a mijloacelor de transport și a utilajelor, dar și pentru înființarea de birouri pentru angajați.

Un alt proiect de hotărâre se referă la punerea la dispoziția EcoAqua a terenurilor aferente DJ 301, DJ 402, DJ 401C, DJ 311, DJ 305, DJ 313 și DJ 304 pentru realizarea investițiilor cuprinse în „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în județele Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020” prin Programul Operațional Infrastructura Mare. În referatul de aprobare se menționează faptul că „în vederea obținerii finanțării nerambursabile pentru proiectul de investiții mai sus menționat, Ecoaqua S.A. Călărași trebuie să îndeplinească mai multe condiții de natură instituțională, legală și financiară printre care și demonstrarea dreptului de proprietate/concesiune/superficie/administrare asupra terenurilor asupra cărora de realizază investiția”. Terenurile respective se află în administrarea Consiliului Județean.

Tot pe ordinea de zi de mâine se află și desemnarea reprezentanților CJ în Grupul de lucru pentru implementarea Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar. Instituția i-a desemnat pe Ion Samoilă, vicepreședinte CJ, și pe Sergiu Manole, consilier județean.

De asemenea, administrația județeană trebuie să își desemneze reprezentanți și în Consiliul de Administrație al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi. Pentru această funcție a fost propus Aurel Paraschiv, secretar al județului.

Într-un alt proiect de hotărâre, Dorina Grăghici este desemnată ca reprezentant al Consiliului Județean Călărași în Comisia de Orientare Școlară și Profesională Călărași.

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași ar urma să primească în folosință gratuită echipamente medicale achiziționate în urma proiectului „Dotarea Infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași”. Acest lucru se va face prin intermediul unui contract de comodat, încheiat pe o durată de şase ani, ce cuprinde echipamente medicale pentru: cabinet oncologie, cabinet ortopedie, cabinet chirurgie plastică, cabinet dermatovenerologie, cabinet chirurgie/endoscopie, obstretică-ginecologie, chirurgie infantilă, oftalmologie, otorinolaringologie, balneofizioterapie, explorări funcționale, cardiologie, pediatrie, laborator analize medicale, laborator radiologie, cabinet nefrologie, echipamente medicale cabinete medici şi asistente. Furnizor este Asocierea SC BPM Tehnologica SRL (lider de asociere) + SC Papapostolou SRL + SC Editronic International SRL.

Centrul Județean de Cultură și Creație (CJCC) Călăraşi ar urma să fie restructurat. Pe masa consilierilor județeni se va afla un proiect de hotărâre care propune reducerea posturilor atât la nivelul conducerii, cât și la nivelul de execuție. Unele dintre aceste posturi sunt ocupate, iar altele vacante. Centrul Cultural are 57 de angajați, dintre care şapte în posturi de conducere. În urma restructurării, CJCC Călăraşi ar rămâne cu 44 de angajați.

În schimb, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași ar urma să înființeze un post nou, de de Şef Serviciu al Serviciului Juridic, Administrativ, Achiziții și Financiar-Contabil.

De asemenea, Spitalul Județean ar urma să primească și el 11 posturi noi, dintre care şase medici specialiști.

Nu în ultimul rând, consilierii județeni vor trebui să hotărască dacă și Consiliul Județean se restructurează, mai exact Serviciu Administrativ. Conform refereratului de aprobare, în prezent acesta funcționează cu 21 de posturi, dintre care unul de conducere. Numărul posturilor de execuție ar urma să se reducă de la 20 la 16, din care două posturi part-time.