Consiliul Județean Călărași se întrunește mâine într-o ședință ordinară în care va supune la vot strategia de investiții pentru perioada 2021 – 2024. Instituția vede necesară o astfel de strategie, argumentând prin: limitarea an de an a resurselor financiare destinate dezvoltării și utilizarea lor în condiții de eficiență, prioritizarea nevoilor de dezvoltare și respectarea termenelor de finalizare a acestora.

Proiectele de investiții sunt organizate pe domenii, după cum urmează: în administrație, Consiliul Județean prevede în proiectul de hotărâre suma de 6.436.000 de lei pentru reabilitarea și modernizarea propriului sediu și 63.183.000 de lei pentru Centrul Socio-Cultural Călărași (Palatul Prefecturii); la capitolul „sănătate” figurează modernizarea și reabilitarea etajului 3 al corpului A și a etajelor 1 – 5 ale corpului B din cadrul Spitalului Județean de Urgență – 2.170.000 de lei; 2.941.000 de lei pentru realizarea corpului nou de clădire în cadrul SJU; dotări medicale pentru noul corp al Spitalului Județean de Urgență în valoare de 4.675.000 de lei; racord gaze centrală termică nouă, branșament electric corp nou SJU, gaze medicale, amenajări exterioare, demolare corpuri clădire, SBC, Medicină legală – 3.651.000 de lei.

În ceea ce privește transporturile, Consiliul Județean Călărași are în vedere modernizarea podului de trecere peste râul Argeș – 6.725.000 de lei; modernizarea și reabilitarea DJ 211 D, tronson DN21 (Ștefan Vodă) – Libertatea – DN3B (Dichiseni) –  665.000 de lei; modernizarea și reabilitarea DJ 403 de la DN31 – Luica – DN4 – Șoldanu – Radovanu – 625.000 de lei.

Din punct de vedere social, proiectul de strategie de investiții cuprinde rețelele tehnico-edilitare (alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, electrice) și circuite carosabile, pietonale, amenajare spații verzi pentru Locuințele de serviciu ANL de pe bulevardul Nicolae Titulescu, numărul 1 bis din municipiul Călărași – 710.000 de lei.

La capitolul „economic” este prevăzută suma de 76.188.000 de lei pentru portul turistic de agrement de pe brațul Borcea.