Drept la replică

 

„Pentru ca opinia publică să fie corect informată vă prezentăm dreptul la replică al Consiliului Județean Călărași în urma apariției în paginile cotidianului Observator de Călărași” a articolului „Concursul pentru ocuparea funcției de director al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe a fost suspendat pentru că s-a încălcat legea.

Concursul pentru ocuparea funcției publice de director al Directiei de Dezvoltare Regională și Relații Externe a fost suspendat de către Agentia Națională a Funcționarilor Publici datorită faptului că unul dintre membrii comisiei de concurs nu a semnat și nu a depus fișa individuală care trebuia completată potrivit prevederilor legale, acesta fiind în ziua respectivă în concediu medical.

Așadar, suspendarea concursului în cauză nu se datorează vreunei încălcări ale legii de către Consiliul Județean Călărași, așa cum greșit s-ar putea înțelege din titlul articolului, ci se datorează faptului că un membru al comisiei de concurs nu a putut să-și îndeplinească atribuțiile, neexistând posibilitatea înlocuirii acestuia. 

Prezentului drept la replică atașăm adresa primită din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  care certifică cele relatate mai sus”. Biroul de presă

Nota redacţiei:

Am publicat prezentul drept la replică, însă postăm dovezile care să susţină veridicitatea informaţiilor publicate de către jurnaliştii cotidianului “Obsevator de Călăraşi” şi să combată cu “propriile arme” cele precizate de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi.

În adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP) transmisă chiar de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi, se arată clar că motivul suspendării concursului nu este: faptul că un membru al comisiei de concurs nu a putut să-și îndeplinească atribuțiile, neexistând posibilitatea înlocuirii acestuia”, aşa cum este subliniat în dreptul la replică, ci faptul că: „ANFP a constatat încălcarea dispoziţiilor legale (…) din cauza faptului că secretarul comisiei a afişat rezultatul selecţiei de dosare, în condiţiile în care preşedintele comisiei de concurs nu a realizat selecţia dosarului de concurs”.

Mai pe înţelesul tuturor, preşedintele comisiei de concurs nu a analizat dosarul candidatului Eduard Grama, fiind în concediu medical, însă secretarul comisiei de concurs nu a ţinut cont de acest aspect şi a declarat “admis” candidatul şi, mai mult, a afişat la avizierul instituţiei rezultatul selecţiei de dosare.

În ceea ce priveşte precizarea Consiliului Judeţean Călăraşi: „Suspendarea concursului în cauză nu se datorează vreunei încălcări ale legii de către Consiliul Județean Călărași, așa cum greșit s-ar putea înțelege din titlul articolului”,  revenim încă o dată cu precizarea că secretarul comisiei de concurs a încălcat prevederile legale declarând candidatul admis. 

Ţinând cont de faptul că secretarul comisiei de concurs este angajatul Consiliului Judeţean, vă întrebăm: Cine a încălcat legea?

Pentru a susţine cu dovezi informaţiile noastre, vă prezentăm adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în care scrie negru pe alb cele relatate de noi.