Consiliul Județean Călărași a publicat săptămâna trecută pe site-ul său un document prin care anunța că își caută un partener privat pentru proiectul „HelpAddict – prevenirea, recunoașterea și tratarea dependențelor”, un proiect finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014 – 2021. Anunțul public a fost postat în data de 14 februarie 2020, în antet având data de 12 februarie 2020, iar data limită de depunere a dosarelor a fost 17 februarie 2020.

Prin acest proiect, Consiliul Județean își doreşte să implementeze măsuri de dezvoltare locală care să contribuie la creșterea accesului grupurilor dezavantajate la servicii sociale. Activitățile din cadrul proiectului vor fi de înființare de servicii de suport pentru persoanele vulnerabile și dezvoltarea de modele de intervenție și bune practici în lucrul cu aceste grupuri.

În plan educațional, proiectul dorește să ofere servicii complexe pentru „copiii rămași singuri” sau întorși din alte țări și pentru familiile lor; să asigure măsuri și servicii de suport pentru integrarea copiilor cu dizabilități, inclusiv cerințe educaționale speciale, în școlile de masă; să implementeze măsuri de educație timpurie pentru acești copii și părinții lor; să facă investiții pentru înlesnirea accestului fizic și informațional în școli; și să dezvolte metode inovative de intervenție și bune practici în lucrul cu copiii și adolescenții.

Programul își propune să consolideze relațiile de cooperare la diferite niveluri între entitățile publice și societatea civilă atât în România, cât și în Norvegia. Conform documentului, entitățile eligibile pentru proiect sunt entități publice, asociații ale autorităților locale, grupuri de acțiune locală și organizații neguvernamentale non-profit din România și orice entitate publică sau privată cu caracter comercial sau necomercial sau organizații neguvernamentale din Norvegia.