Consiliul Județean Călărași s-a întâlnit astăzi, 9 ianuarie, într-o ședință extraordinară la care au luat parte doar 21 dintre cei 31 consilieri. În cadrul acesteia s-au discutat mai multe probleme. Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Dizabilități, prin intermediul directorului executiv adjunct Lavinia Grosu, solicită modificarea componenței comisiei pe motiv că aceasta nu își poate îndeplini atribuțiile din cauza unor membri demisionari. Astfel, aproximativ 150 de persoane evaluate nu își pot primi certificatul de handicap și nu pot beneficia de drepturile aduse de acesta.

A fost votată în unanimitate acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului județului Călărași. Modificarea tarifelor centrelor de colectare, transport și tratare deșeuri de pe raza județului pe motivul majorării salariului minim de la începutul acestui an a trecut și ea cu unanimitate de voturi, cu neparticiparea la vot a unuia dintre consilieri. De asemenea, a fost votată și modificarea organigramei Direcției Județene pentru Administrarea Domeniului Public și Privat tot în unanimitate, cu o neparticipare la vot. Un consilier a cerut analizarea tuturor organigramelor instituțiilor locale.

În cadrul ședinței a fost ținut un moment de reculegere în memoria jurnalistului și profesorului Sorin Danciu, directorul Direcției Județene pentru Cultură