Consilierii judeţeni se vor întruni în cursul zilei de astăzi, în cadrul unei şedinţe ordinare. Pe ordinea de zi se află şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil – teren și construcții – Complexul Sportiv Municipal Dunărea Călărași, din care: suprafață teren central (teren și construcții) – 24.162 de metri pătraţi din acte și 24.280 de metri pătraţi din măsurători; suprafață teren – 8.986 de metri pătraţi; suprafață teren – 3.501 metri pătraţi și suprafață spațiu administrativ, teren, alei și construcții = 21.028 de metri pătraţi din acte și 17.268 de metri pătraţi din măsurători, situate în intravilanul municipiului Călărași, bulevardul Republicii, nr. 39, județul Călărași, din domeniul public al municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Călăraşi în domeniul public al judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

Consiliul Județean Călărași, prin HCL nr. 6 din 31.01.2018, a primit în administrare imobilul reprezentând Complexul Sportiv Municipal „Dunărea” Călărași, aflat în domeniul public al municipiului Călărași.

Scopul acestei administrări a fost de a putea să efectueze lucrări care vizează reabilitarea, extinderea şi modernizarea celor mai importante obiective care compun Complexul Sportiv Municipal „Dunărea” Călărași, din dorința de a satisface nevoile cetățenilor județului Călărași.

În continuare, unul din obiectivele Consiliului Județean Călărași este de a putea moderniza și reabilita Complexul Sportiv Municipal, iar una dintre premisele îndeplinirii acestui scop îl reprezentă și faptul că judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi este membru fondator, alături de municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local al municipiului Călăraşi, precum şi de Societatea Ecoaqua S. A. Călăraşi, al Asociaţiei Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraşi.

Pentru ducerea la îndeplinire a acestui deziderat, este necesară şi oportună obţinerea dreptului de proprietate publică a judeţului Călăraşi asupra Complexului Sportiv Municipal „Dunărea” Călărași.

În scopul obţinerii dreptului de proprietate publică al judeţului Călăraşi asupra imobilului, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre care, în cazul adoptării, va sta la baza unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Călăraşi privind transferul dreptului de proprietate.