Consiliul Local Călărași a aprobat, în ședința extraordinară de luni, 12 februarie, bugetul propriu al municipiului Călărași pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021, bugetele instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului Călărași, bugetul creditelor interne și Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2018.

Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Călărași în anul 2018 se ridică la suma de 102.200 mii lei. La partea de cheltuieli, pe capitole, bugetul se împarte astfel: Capitolul 51.02 „Autoritate publică și acțiuni externe” – 16.389 de mii de lei; Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” – 1.615 de mii de lei; Capitolul 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” – 200 de mii de lei; Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională” – 5.445 de mii de lei; Capitolul 65.02 „Învățământ de stat” (20 de instituții) – 6.665 de mii de lei; Capitolul 66.02 „Sănătate” – 920 de mii de lei; Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” – 13.251 de mii de lei; Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” – 26.043 de mii de lei; Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” – 13.984 de mii de lei; Capitolul 74.02 „Protecția mediului” – 9.372 de mii de lei; Capitolul 84.02 „Transporturi” – 7.777 de mii de lei. Totodată a fost aprobat și Programul investițiilor publice pe anul 2018 care se ridică la suma totală de 33.899 de mii de lei.