Consiliul Local al Municipiului Călărași se întrunește mâine, într-o ședință ordinară, pentru a vota lista de priorități pentru persoanele care sunt îndreptățite să beneficieze de teren pentru construirea de locuințe proprietate personală. Conform raportului atașat propunerii de hotărâre, pot beneficia de astfel de terenuri tinerii care au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani și care „la data depunerii cererii, precum și la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu dețin în proprietate personală o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități”.

Comisia de evaluare a solicitărilor a luat în discuție 412 dosare depuse de tineri și a constatat că, dintre acestea, doar 66 de dosare erau complete. În categoria dosarelor incomplete se menționează 346 de dosare, dintre care 330 dosare incomplete”, 12 dosare „incomplete, parțial având lipsă din categoria actelor justificative solicitate următoarele: copie CI a persoanelor cu care conviețuiește solicitantul, declarație notarială părinți, copie act studiu, copie act imobil – schița imobilului cu suprafețe, întocmită de o persoană autorizată” și patru cereri de renunțări din motive personale, cum ar fi faptul că și-au achiziționat o proprietate sau nu-și pot permite construirea unei locuințe.

Loturile, în număr de 56, ar urma să fie repartizate după cum urmează: 19 loturi de până la 300 de metri pătrați fiecare în bulevardul Corneliu Coposu, străzile Nicolae Bănescu și Aviator Adrian Săvulescu; 24 de loturi de până la 300 de metri pătraţi în străzile Bogdan Petriceicu Hajdeu, Tudor Arghezi, Corneliu Pantilie, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu și Camil Petrescu; și 13 loturi de până la 300 de metri pătraţi situate în străzile Dan Mateescu și Vasile Culică.