Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, mâine, 29 august, ora 16:30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi, cu următoarea ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Elaborare documentaţie P.U.Z. în vederea construirii de locuinţe A.N.L. – Modificare indicatori urbanistici”, situat în municipiul Călăraşi, strada Prelungirea Sloboziei, nr. 70A, 70B; Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. – Ridicare interdicţie construire pentru nr. cadastral 24789 şi 2870/2”, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 50A, 50B; Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Călăraşi; Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/29.01.2009 privind alocarea suprafeţei de 2000 de metri pătraţi din totalul suprafeţei de 12533,75 de metri pătraţi, teren situat în tarlaua 65/11, în vederea realizării unei baze pentru reciclarea deşeurilor; Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 102/18.07.2019 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Centrale Termice şi Administrare Fond Locativ Călăraşi; Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cofinanţării pentru investiţia „Reparaţii capitale străzi în municipiul Călăraşi – Lot 1, judeţul Călăraşi” (strada Muşeţelului, strada Ştirbei Vodă, Bulevardul Cuza Vodă); Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire baze sportive tip 1” în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi; Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşa din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Călăraşi în anul şcolar 2019 – 2020; Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţionarea produselor şi prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de „Programul pentru Şcoli al României”, de către Consiliul Local al municipiului Călăraşi, respectiv municipiul Călăraşi; Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în Călăraşi, strada Bârsei, nr. 27, în suprafaţă de 281 de metri pătraţi, identificat cu număr cadastral 26346 şi carte funciară nr. 26346 a municipiului Călăraşi, către Ismail Ager; Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – teren în suprafaţă de 557 de metri pătraţi, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru, nr. 12 – lot 43, tarla (cvartal) 65, parcela 18/2, către Ichim Marian şi Ichim Mihaela; Proiect de hotărâre privind vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Violonist Ion Voicu, nr. 10, lotul 18B, zona cartier FNC – Livada, în suprafaţă de 241 de metri pătraţi, cu număr cadastral 24202, către Nicolae Constanţa; Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren în suprafaţă de 478 de metri pătraţi, situat în Călăraşi, strada Preot Pârlea Alexandru nr. 2 (lot 10 – cvartal 65, parcela 18/2), către Lupu Elisabeta.