Consiliul Local al municipiului Călăraşi se convoacă în şedinţă ordinară, joi, 28.05.2020, ora 16.30, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului – Lac Hidrobiciclete, din zona Lacului Jirlău, în suprafaţă de 31 513 mp, având numărul cadastral CF 28267, aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, imobil situat în intravilanul municipiului Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Acesta va fi impărțit în 3 loturi, unul de 6 956 mp (din care 1 154 mp – curți construcții și 5 802 mp – lacuri și bălți naturale), un lot de 23 359 mp reprezentând lacuri și bălți naturale și un lot de 1 198 – curți construcții.

Terenul respectiv a fost concesionat către Hestia Hotel SRL în 2013 pentru realizarea unui centru de agrement. În documentul în care se cere dezmembrarea terenului se arată și faptul că Hestia Hotel SRL a modificat suprafața peninsulei pentru a ridica o construcție P+1 fără a solicita o nouă autorizație pentru modificare de temă, drept pentru care societatea a fost amendată și a fost luată măsura intrării în legalitate.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren în suprafaţă de 40 mp, aparţinând domeniului public, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, zona Aleea Dumbrava Minunată, în incinta Grădinii Zoologice, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (P.T.A.B.), proiectat în lucrarea ,,Extindere reţea electrică zona Aleea Dumbrava Minunată în municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi”. Dreptul de uz și servitute se acordă cu titlu gratuit.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 29/18.02.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Promovarea utilizării mijloacelor alternative de mobilitate și a intermodalității în municipiul Călărași prin amenajarea unei rețele de piste de biciclete” finanțat din Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Noua hotărâre va avea următorul conținut „se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 125.380, 40 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea Liceului Danubius, Călăraşi”. Proiectul finanțar prin POR 2014-2020 are o valoare totală de 2.395.366,62 lei din care 47.907,33 lei reprezintă contribuția de 2% a administrației publice.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea, Călăraşi”. Costul proiectului este de 3.060.187,53 lei din care 3.000.687 lei eligibili și 59.500 neeligibili, contribuția de 2% a orașului Călărași ajungând la 60.013,53 lei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Regenerarea spaţiului urban din municipiul Călăraşi prin amenajarea spaţiilor verzi din zona de vest şi a spaţiului verde din zona de locuit NAVROM”. Proiectul are o valoare de 14,9 milioane lei.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 37/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Regenerarea spațiului urban din municipiul Călărași prin amenajarea spațiilor verzi din zona de vest și a spațiului verde din zona de locuit Navrom”.

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 38/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția in cadrul proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Step by step Călăraşi”.

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Colegiului Agricol Sandu Aldea Călăraşi”.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea Liceului Danubius Călăraşi”.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/30.04.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Reabilitare infrastructură educaţională pentru învăţământ antepreşcolar şi preşcolar – Grădiniţa cu program prelungit nr. 4 Step by step Călăraşi”.

12. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi la data de 31.12.2019.

13. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al municipiului Călăraşi la data de 31.03.2020.

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/20.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală”.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72/30.04.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii educaţionale antepreşcolară şi preşcolară din municipiul Călăraşi – Creşa săptămânală”.