Consiliul Local al Municipiului Călărași se va întruni mâine, 8 ianuarie, într-o ședință extraordinară desfășurată prin mijloace electronice pentru a vota un proiect de buget legat de capitolul dezvoltare.

Proiectul aflat pe masa consilierilor are în vedere acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al Municipiului Călărași a deficitului secțiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2020. Acesta din urmă are o valoare de 1.846.668 de lei.

Conform raportului alăturat proiectului de hotărâre, la începutul anului precedent excedentul bugetar a fost de 5.529.060 de lei, din care au fost utilizate pentru secțiunea dezvoltare 3 milioane de lei pentru plata cheltuielilor de investiții. După acoperirea deficitului de dezvoltare, bugetul propriu al municipiului prezintă un excedent de 4.072.796 de lei, care va fi utilizat în exercițiul bugetar 2021, se arată în același document.