Primăria Municipiului Călăraşi va da în judecată Ministerul Justiţiei. Consilierii locali ai municipiului Călăraşi au aprobat cererea de chemare în judecată și celelalte cereri ce urmează a fi formulate în cauza ce va fi înregistrată la Judecătoria Călărași împotriva Ministerului Justiției.

În urmă cu câţiva ani, Consiliul Local al municipiului Călăraşi a concesionat terenul pe care s-au construit Tribunalul şi Judecătoria Călăraşi Ministerului Justiţiei. Se pare că din 2015, Ministerul Justiţiei nu a mai achitat redevenţa pe teren.

Consiliul Local al municipiului Călărași, în calitate de concedent, și Ministerul Justiției, în calitate de concesionar, au încheiat un contract de concesiune pe un teren în suprafaţă de 4.938 de metri pătraţi, situat în municipiul Călăraşi, județul Călărași, în perimetrul delimitat de străzile București, Eroilor și Flacăra, în vederea realizării pe acest amplasament a obiectivului de investiții „Tribunalul Județean Călărași”.

Din anul 2015 și până în prezent, concesionarul nu a achitat redevența datorată din executarea contractului în cuantum de 58.125,14 lei pentru perioada 2015 – 2018 şi penalităţi în cuantum de 18.628,95 de lei aferente perioadei 2015 – 2018.  Pentru recuperarea sumelor,  creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la „dezdăunare”.

Având în vedere prevederile art. 21 alin 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată coroborate cu prevederile art. 79^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, de unde rezultă că şi Consiliul Local are personalitate juridică, iar apărarea intereselor Consiliului Local în faţa instanţelor de judecată se face de persoanele angajate, dacă acestea au pregătirea profesională corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel.

În situaţiile prevăzute mai sus împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă, conform art. 79^3 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, drept urmare și actele întocmite.