Consilierii locali se vor întruni joi, 23 martie a.c., în şedinţă ordinară, pentru aprobarea mai multor proiecte de hotărâre. Pe masa consilierilor se va afla şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială. Persoanele nemulţumite de această repartizare pot contesta lista în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Comisia Socială de Analiză a Cererilor de Locuinţe Sociale, numită prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) nr. 132 din 29 iunie 2016,  întrunită în şedinţă în data de 29 decembrie 2016, a luat în discuţie finalizarea și întocmirea Proiectului de Hotărâre privind lista de repartizare cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2017 o locuinţă socială, rămasă definitivă în vederea repartizării , ce a fost punctată în baza criteriilor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Călăraşi şi a prevederilor legale în vigoare. La lucrările comisiei s-a ţinut cont ca prioritatea să se acorde, în conformitate cu prevederile legale, acelor persoane sau familii, a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate, sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei. Din lista de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul următor o locuință socială au fost luate, în ordinea descrescătoare a punctajului, 29 de persoane. Conform Adresei nr. 396 din data de 7 februarie 2017 a Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, blocul de locuințe C15, situat în municipiul Călărași, strada Pescăruș, nr. 43, are în componență 29 de unități locative, după cum urmează: şase apartamente cu trei camere, 12 apartamente cu două camere şi 11 garsoniere. Au fost respectate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din data de 31 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de repartizare a locuințelor sociale din municipiul Călărași, precum și prevederile stipulate în cadrul articolului 14 (1 și 2) din Anexa la HCL nr. 55/31.03.2016, astfel că repartizarea locuinţelor în municipiul Călărași se face în baza listelor de priorităţi și repartizare, întocmite şi aprobate de Consiliul Local în felul următor: o persoană – o cameră; două persoane  – o cameră; trei persoane – două camere; patru persoane sau mai multe – trei camere.

Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de acces la locuință, care nu pot beneficia de repartizarea unei  locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot   primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.LISTA – repartizare