Săptămâna trecută, la Nucșoara, județul Argeș, a avut loc ultima ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia din acest an.

Reuniunea membrilor CpDR Sud Muntenia, condusă de președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Dan Manu, în calitate de președinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Sud Muntenia, a avut ca obiectiv prezentarea și supunerea spre aprobare a proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi.

Proiectele de hotărâre, ce au fost aprobate în unanimitate în cadrul ședinței, au vizat raportul de activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia pentru perioada ianuarie – septembrie 2017, precum și condițiile în care ADR își va desfășura activitatea în anul viitor.

Totodată, cu această ocazie, a fost prezentată o informare cu privire la stadiul depunerii proiectelor în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia. Astfel, până în prezent, regiunea Sud Muntenia are un număr de 811 aplicații depuse în cadrul POR 2014 – 2020, ce totalizează o valoare de aproape 4 miliarde de lei, din care peste 3 miliarde de lei reprezintă valoarea totală solicitată de potențialii beneficiari din fondurile nerambursabile (FEDR și bugetul de stat). Dintre acestea, s-au semnat contractele de finanțare pentru 111 proiecte ce au o valoare totală de peste 657 de milioane de lei, din care aproape 610 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile din cadrul Programului Operaţional Regional solicitate de beneficiarii publici și privați din Sud Muntenia.

În încheierea ședinței au fost prezentate detalii cu privire la proiectele implementate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de lider sau partener. În prezent, ADR Sud Muntenia este implicată în derularea a șapte proiecte europene: UpGradeSME (finanțat în cadrul programului Interreg Europe), ClusterFY (finanțat în cadrul programului Interreg Europe), Social Green (finanțat în cadrul programului Interreg Europe), Senses (finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea), INMA (finanțat în cadrul programului Erasmus+), PROSME (finanțat în cadrul programului COSME) și PROSME INN (finanțat în cadrul programului HORIZON 2020).

CpDR Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul fiecărui judeţ din regiunea noastră (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), după cum urmează: preşedintele Consiliului Judeţean, reprezentantul consiliilor locale municipale, reprezentantul consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor locale comunale.