În data de 14 mai 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020 a lansat în consultare publică, pentru un nou apel de proiecte, Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” (Ghid specific – PI 2.2 – IMM).

Perioada de consultare este de 15 zile calendaristice, începând cu data publicării variantei de lucru a ghidului pe website-ul inforegio.ro, iar observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 29 mai 2020.

Acest apel de proiecte are în prezent o alocare de 150 de milioane de euro (contribuție din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse existând posibilitatea identificării de alocări suplimentare de până la 550 de milioane de euro.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, accesând link-ul următor: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197, sau pe site-ul AMPOR: inforegio.ro.