Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a coordonat, zilele trecute, o nouă rundă de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor studentești, universităților și potențiali aplicanți în cadrul apelului „Innotech Student”.

Apelul, care va fi lansat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, se va adresa studenților care doresc să inițieze o afacere în domeniile de specializare inteligentă. În acest sens oferim studenților un mecanism financiar suport pentru corelarea know-how-ului cu nevoile din piața muncii.

Discuțiile au vizat îmbunătățirea ghidului solicitantului lansat în consultare publică în data de 24 aprilie 2020, precum și a mecanismului privind acordarea grantului către grupul țintă.

Valoarea minimă a grupului țintă pentru un proiect este de 300 de studenți (ISCED 5-7, Doctoranzi, Cercetători post-doctorat, cursanți ISCED 4, nivel de calificare 5)

Apelul va avea o alocare financiară de 20 de milioane de euro, iar valoarea maximă a unui proiect va putea ajunge la două milioane euro.

Prin mecanismul dezvoltat în cadrul acestui apel de proiecte, Ministerul Fondurilor Europene vine în sprijinul studenților prin acordarea de granturi pentru deschiderea unei afaceri, complementar cu organizarea și derularea programelor de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate.