Marți, 10 martie 2020, ora 10:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Călăraşi din str. Eroilor nr. 6-8, et.VI, în sala de şedinţe, va fi organizată o întâlnire cu contribuabilii în cadrul căreia aceștia vor primi clarificări şi îndrumări oferite de inspectorii Serviciului de Asistenţă pentru Contribuabili referitoare la următoarele teme: impozitul pe venit și contribuația de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente; obligații declarative și de plată în luna martie 2020; avantajele utilizării Spaţiului Privat Virtual (SPV).

Contribuabilii interesaţi să participe la întâlnire pot confirma prezenţa prin intermediul „Formularului de contact” de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, accesând următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/, selectând Categoria „Asistenţă în domeniul fiscal”, Subcategoria „Întâlniri cu contribuabilii”, iar, prin accesarea link-ului HYPERLINK „https:static.anaf.ro/static/10/Anaf/” https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm., pot afla şi alte informaţii cu privire la întâlnirile organizate periodic de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călăraşi, precum şi subiectele puse în dezbatere.