CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație, domnul Charmetant Arnaud Eric Elian, convoacă Adunarea Generală a O.U.A.I. „Borcea de Sus” la sediul societății AGRICOM BORCEA S.R.L. din comuna Borcea, jud. Călărași, în ziua de 12 decembrie 2022, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Propunerea spre aprobare a deschiderii de conturi bancare la Banca Transilvania S.A.;
  2. Propunerea spre aprobare a numirii dlui Charmetant Arnaud Eric Elian în calitate de împuternicit în relația cu banca;
  3. Propunerea spre aprobare a persoanelor ce vor primi drept de semnătură în bancă în numele și pe seama organizației;