Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sfânta Maria” Călăraşi este un serviciu de tip rezidenţial, ce are ca misiune  asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta se afla în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă.

 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă „Sfânta Maria” Călăraşi are o capacitate de 22 de locuri şi asigură beneficiarilor următoarele: cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor,  în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari; supravegherea stării de sănătate, asistenţa  medicală, recuperarea, îngrijirea şi supravegherea permanentă a beneficiarilor; protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; participarea la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; evaluarea şi consilierea psihologică; posibilităţi de petrecere a timpului liber; urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sfânta Maria” Călărași sunt copiii aflați în una din situațiile următoare: copil abuzat – fizic, psihic, verbal, emoțional, sexual; copil neglijat; copil exploatat. Beneficiarii direcți ai centrului  sunt copiii aflaţi în pericol iminent în propria familie sau în familia extinsă, precum și copiii aflati în aceeași situație în perioada plasamentului sau în familie de plasament sau la asistent maternal profesionist, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii a măsurii plasamentului în regim de urgență, în baza dispoziției emise de către directorul executiv al direcției generale de asistență socială și protecția copilului. În cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgență „Sfânta Maria” Călărași pot fi primiți 22 de copii abuzaţi, neglijaţi sau exploatați, care au domiciliul sau au fost identificați pe raza administrativ-teritorială a județului Călărași. Fiecare copil aflat în situații de risc în propria familie/familia lărgită, sau în familia substitutivă familie de plasament, asistent maternal profesionist, identificat de specialistii din echipa mobilă de intervenţie din cadrul telefonului copilului, precum și copiii intraţi în atenţia serviciilor publice de asistenţă socială, ca urmare a sesizărilor primite de la alte persoane, sunt evaluați și înregistraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Odată cu admiterea în centru, copilul beneficiază de o serie de măsuri care să-i asigure igiena (control medical), hrană, odihnă şi sprijinul psihologic pentru evitarea traumelor plasării în instituție.

De asemenea, la admitere, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcţie de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de organizare şi funcţionare ale centrului, pe care trebuie să le respecte. Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea sub toate aspectele ei şi este încurajat să-şi exprime sentimentele legate de separarea faţă de părinţi sau căminul în care a trăit până la admiterea în Centrul de Primire în Regim de Urgență „Sfânta Maria” Călărași pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat.