Copiii care frecventează cursurile grădiniţelor din judeţul Călăraşi trebuie reînscrişi, potrivit unei informări a Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN). Reînscrierile vor începe în data de 8 mai 2017. Totodată, începând cu 22 mai, micuţii care încă nu au mers la grădiniţă pot fi înscrişi la unitatea de învăţământ dorită.
MEN a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Călăraşi să asigure toate măsurile necesare derulării în condiţii optime a înscrierii în grădiniţă. Astfel, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădiniţa în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017 – 2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi.
„Reînscrierile vor începe în data de 8 mai 2017, iar înscrierile se vor derula începând cu 22 mai. Intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi eventual pe site-ul ISJ Călăraşi. Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere/reînscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată); numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil. Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al inspectoratului şcolar până la data de 19 mai 2017) nu pot fi discriminatorii şi nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale. Unităţile de învăţământ preşcolar au obligaţia afişării la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenţia pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.