Consilierii judeţeni au aprobat proiectul referitor la modificarea şi completarea Hotărârii nr. 110/2015 privind exonerarea de la plata parțială a redevenţei datorate de societatea Coslo – Zinca SRL. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 128 din data de 9 octombrie 2013, s-a aprobat concesionarea, prin licitație publică, a unor bunuri aflate în patrimoniul județului Călărași, respectiv a navei ferry-boat și a terenurilor și construcțiilor aferente exploatării navei. Prin adresa nr. 366 din 24.07.2015, Coslo – Zinca S.R.L. a notificat suspendarea efectuării activității de transport fluvial de mărfuri și călători, ca urmare a condițiilor hidro-meteorologice nefavorabile, care nu mai permiteau la acel moment trecerea navei și a solicitat exonerarea de la plata redevenţei aferente navei ferryboat până la încetarea condițiilor hidro-meteorologice nefavorabile care au cauzat suspendarea. Solicitarea concesionarei a fost aprobată de Consiliul Judeţean Călăraşi în data de 29 iulie 2015, până la termenul de 1 octombrie 2015. Invocând aceleaşi cauze, firma Coslo – Zinca S.R.L., solicită prelungirea sistării redevenţei până la o dată la care nivelul Dunării să permită reluarea activităţii de transport fluvial. În aceste condiții, consilierii județeni au aprobat exonerarea de la plata parțială a redevenței aferente bunului de retur ferry-boat pe perioada suspendării efectuării activității de transport fluvial de mărfuri și călători, dar nu mai târziu de data de 1 decembrie 2015. Astfel, Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 110 din 29.07.2015 privind exonerarea de la plata parțială a redevenţei datorate de societatea Coslo – Zinca S.R.L. urmează a fi modificată prin prorogarea termenului de la 1 octombrie 2015 la 1 decembrie 2015, concesionarul având obligaţia să notifice Consiliul Judeţean, în termen de 24 de ore de la încetarea cauzelor suspendării, dacă acestea au încetat mai devreme, reluând activitatea de transport fluvial.consiliul judetean