Costul standard pentru fiecare elev sau preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, pentru acest an, crește de la 3.740 de lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotărâri adoptate în cadrul unei şedinţe a Guvernului.

Finanțarea de bază a unei unități de învățământ preuniversitar rezultă din multiplicarea costului standard per elev sau preșcolar cu coeficienți specifici unității de învățământ preuniversitar și cu numărul de elevi. Costul standard per elev sau preșcolar se aplică pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora.

De asemenea, pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru fiecare elev sau preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” crește de la 330 de lei la 355 de lei.

Majorarea costului standard pentru fiecare elev sau preșcolar pentru învăţământul preuniversitar de stat, particular şi confesional acreditat, precum și pentru învățământul profesional, are loc în condițiile creșterii salariilor în sistemul de învățământ. Unitățile de învățământ particular și confesional acreditat care primesc finanțare de bază pentru elevii și preșcolarii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional care au fost acreditate pentru niveluri, filiere sau profiluri, în anul școlar 2017 – 2018, beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2018 – 2019.