Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor (CRFPA) Călăraşi organizează în luna octombrie patru cursuri de formare profesională. Acestea sunt: operator introducere, validare şi prelucrare date, curs iniţiere – 150 de ore (zece săptămâni); taxă curs estimată – 400 de lei/persoană (taxa se poate achita în două – patru rate sau integral), condiţie acces curs – învăţământ gimnazial, documente: copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, act studii; inspector/referent resurse umane, curs de perfecţionare – 180 de ore (12 săptămâni), taxă curs estimată – 500 de lei/persoană (taxa se poate achita în două – patru rate sau integral), condiţie acces curs – învăţământ liceal, documente: copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, act studii; maşinist utilaje cale şi terasamente, curs calificare nivel 3 – 720 de ore (cinci luni), taxă curs estimată – 1.250 de lei/persoană (taxa se poate achita în două – patru rate sau integral), condiţie acces curs – învăţământ gimnazial, documente: copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, act studii; cosmetician, curs calificare nivel 4 – 1.080 de ore (şapte luni), taxă curs estimată – 3.000 de lei/persoană (taxa se poate achita în două – patru rate sau integral), condiţie acces curs – învăţământ liceal, documente: copie carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, act studii.

La finalizarea cursurilor, în urma examenului de absolvire, se vor elibera certificate de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională.

Pentru înscriere şi mai multe detalii, persoanele interesate se pot prezenta la sediul CRFPA Călăraşi, strada Sloboziei nr. 4bis (lângă BCR), telefon: 0242/314.353; 0242/319.137, e-mail: office@crfpacl.anofm.ro.